pro

Студија о процесу испирања киселином катализатора хидрообраде на бази Цо Мо

Методологија површине одзива (РСМ) коришћена је за проучавање процеса испирања азотне киселине отпадног катализатора на бази Цо Мо. Циљ ове студије био је увођење ЦО и Мо из истрошеног катализатора у растварач у облику растворљивог у води, како би се олакшало накнадно пречишћавање и опоравак, и остварио нешкодљив третман и коришћење чврстог отпада, реакција температура и однос чврста течност. Главни фактори утицаја утврђени су методологијом површине одзива и успостављена је модел једначине процесних параметара и брзине испирања кобалта и молибдена. У оптималним процесним условима добијеним моделом, стопа испирања кобалта износила је више од 96%, а испирања молибдена више од 97%. Показало је да су оптимални параметри процеса добијени методом површине одзива тачни и поуздани и да се могу користити за вођење стварног производног процеса


Време објављивања: нов-05-2020